40 lat obecności na rynku budowlanym

i otwarcie na nowe formy działania

Energopol-Warszawa S.A.

Ul. Ciasna 6

00-232 Warszawa

tel. +48 22 356 21 80

energopol@energopolsa.pl

www.energopolsa.pl

 

 

Informacje ogólne

ENERGOPOL-WARSZAWA S.A. to firma z wieloletnią tradycją i bogatym doświadczeniem w projektowaniu i budownictwie rurociągów do przesyłu gazu ziemnego, ropy naftowej i jej pochodnych, a także wykonawstwie obiektów wodno-inżynieryjnych, przemysłowych i komunalnych.
W rozpoczętym w pierwszej połowie lat 90-tych procesie przekształceń własnościowych i strukturalnych, zakres i profil jej działania uległ przeobrażeniu i został poszerzony o nowe, odpowiadające bieżącym zapotrzebowaniom, kierunki inwestycyjne. 

Plan połączenia spółek Multico sp z o.o. i Energopol-Warszawa S.A.

Historia

Usługi

Firma wybudowała setki obiektów w Europie, głównie na terenach obecnej Rosji, Ukrainy i Białorusi, a także w Azji i północnej Afryce. Wśród nich wymienić należy gazociągi i ropociągi magistralne, stacje kompresorowe i podziemne zbiorniki gazu na gazociągach z urządzeniami technologicznymi, zakłady przeróbki gazu i kondensatu, stacje pomp na ropociągach, elektrownie atomowe, obiekty budownictwa hydrotechnicznego i gospodarki wodno-ściekowej, a także inne przemysłowe budownictwo specjalistyczne i towarzyszące realizacji obiektów przemysłowych, w tym kompleksy mieszkalne wraz z infrastrukturą.

Największa mieszkaniowa
oferta na Lubelszczyźnie

Budownictwo mieszkaniowe

Krawiectwo
na najwyższym poziomie

Krawiectwo